Participatieproces

/Participatieproces
Participatieproces 2017-11-21T18:17:35+00:00

Speeltuin Hoge weide – Participatieproces

Eind nov ’15 | Inleiding

De sociaal makelaar van DOENJA Dienstverlening wordt leidend in participatietraject met bewoners, gebruikers en organisaties voor de ontwikkeling de nieuwe Speeltuin Hoge Weide. De sociaal makelaar maakt een plan van Aanpak voor het participatietraject.

07 dec ’15 | Startoverleg 

Startoverleg Speeltuin Hoge Weide: Een eerste bijeenkomst voor de nieuw te ontwikkelen speeltuin met verschillende betrokken partners, organisaties, Gemeente Utrecht(Maatschappelijke Ontwikkeling), Utrechtse Vastgoed Organisatie (U.V.O.), Wijkbureau Leidsche Rijn, Bureau NegenTien, Sociaal Makelaar van DOENJA Dienstverlening, etc. Stichting Boerderij De Hoef heeft zich opgeworpen als potentiële beheerder en uitvoerder van de nieuwe speeltuin.

17 dec ’15 | Stuurgroep speeltuin Hoge Weide

Op initiatief van de sociaal makelaar wordt er een stuurgroep gevormd met daarin; Gert Fontein (Boerderij de Hoef), Peter Jans (wijkadviseur Wijkbureau Leidsche Rijn), Niel Glas (Ontwikkelingsbureau NegenTien). Deze stuurgroep is bedoeld om de bewoners te betrekken bij de ontwikkeling van de nieuwe speeltuin. Bewoners moeten in dit proces veel inspraak kunnen krijgen, omdat je zo de speeltuin iets van de bewoners maakt en je al veel afspraken kan maken over bijvoorbeeld toekomstig beheer in al zijn facetten.

09 jan ’16 | Nieuwjaarsbijeenkomst Boerderij De Hoef

Boerderij De Hoef houdt een nieuwjaarsbijeenkomst voor bewoners in de buurt. De sociaal makelaar heeft besloten om samen met Elly Stoffels(Boerderij De Hoef en initiatiefneemster theehuis Hooischuur) om bewoners te vragen om mee te denken en mee te doen met de ontwikkeling van de speeltuin. Er zijn alvast 9 bewoners die inschrijven. Samen inventariseren we de bewoners die mee willen doen.

28 jan ’16 | Plan van Aanpak en organisatie grote bewonersbijeenkomst   

N.a.v. de bewonersbijeenkomst op 9 januari hebben we met de stuurgroep besloten dat we een grote buurtbijeenkomst moeten organiseren vanuit de Gemeente Utrecht, DOENJA Dienstverlening en Boerderij de Hoef om de bewoners kennis te laten maken met de nieuwe speeltuinplannen. Het gaat om zo’n 600 (toekomstige) huishoudens. De sociaal makelaar van DOENJA Dienstverlening geeft een voorzet voor het proces en plan van aanpak. Het grootstedelijk onderzoek van speeltuinen in Utrecht(www.speeltuinen.org), zal als leidraad dienen en zullen gebruik maken van de resultaten en opbrengsten van het stedelijk speeltuinonderzoek van de Gemeente Utrecht.

12 mrt ’16 | Grote bewonersbijeenkomst in Boerderij De Hoef 

De grote bijeenkomst voor bewoners is een succes. Er zijn in totaal 44 aanmeldingen van bewoners die mee willen denken. Het was een erg leuke dag. Boerderij De Hoef heeft er een soort van informatiemarkt van gemaakt, wat erg goed werkt en wat aanslaat bij bewoners. Ook doordat de aannemer van de toekomstige woningen het op zijn website had gemeld, waren er veel toekomstige bewoners. Heel leuk! Op de bijeenkomst werd er gevraagd naar een top 5 op speelthema’s, speeltoestellen en ergernissen in een speeltuin. Kinderen kunnen hun eigen toestellen bouwen met natuurlijke materialen. Deze toestellen nemen we ook mee in de wensenlijst voor de speeltuin. In totaal nu dus 53 aanmeldingen om mee te denken en doen. Top!

17 mrt ’16 | De Speeltuin Hoge Weide onder de vleugels van Stichting Boerderij De Hoef

In dit geval is stichting Boerderij De Hoef een serieuze en van huis uit een sociaal betrokken en wijk-verbindende partij die graag een rol ambieert in het beheer, organisatie en aanbieder wil zijn van activiteiten in de speeltuin. Bovendien is deze organisatie bekend met vrijwilligersbeleid en uitvoering en werkt ook voornamelijk met vrijwilligers, participanten en bewoners. Daarnaast heeft een vrijwilliger van De Hoef het initiatief genomen om de hooiberg op de Boerderij te verbouwen tot theehuisje en activiteitenruimte voor de speeltuin. Dit zijn fantastische ontwikkelingen en moeten we vooral toejuichen en ondersteunen.Naar aanleiding van deze ontwikkelingen is DOENJA Dienstverlening intern in beraad gegaan om te bespreken wat de rol van de sociaal makelaar in dit proces wordt. Hierbij hebben ze ook de opbrengsten van het stedelijk onderzoek naar Utrechtse speeltuinen laten meewegen in hun advies aangaande hun rol. In de opbrengsten wordt namelijk gesteld dat er vanuit het hart van de speeltuin gewerkt moet worden. Het is wenselijk om een betrokken groep de ruimte te geven die nodig is om een visie te ontwikkelen als deze groep daartoe bereid is. En daarbij aan de standaard kwaliteitseisen te voldoen van de Utrechtse speeltuinen.

22 apr ’16 | Stichting Boerderij de Hoef eigenaar bestuur en beheer van de nieuwe speeltuin

Stichting Boerderij De Hoef wordt eigenaar van het proces van de te ontwikkelen speeltuin en daarnaast het betrekken van de bewoners. Zij kunnen heel goed zelfstandig met de bewoners aan de slag. Dat hebben zij al bewezen en kunnen dat dus ook waarmaken. In totaal hebben 53 bewoners zich ingeschreven om mee te denken en/of mee te doen. Verspreid over 2 bewonersbijeenkomsten (mede)georganiseerd door en gehouden in Boerderij de Hoef. Deze bijeenkomsten zijn vooral georganiseerd door vrijwilligers van Boerderij de Hoef. Een grote achterban dus.

13 okt ’16 | Bewonersbijeenkomst voor participanten van Speeltuin Hoge Weide die zich hebben ingeschreven

Op deze bijeenkomst halen we nog eens aan wat we al hebben gedaan en dat mensen zich nu kunnen inschrijven voor de werkgroepen Ontwerp, Beleid, Beheer, Veiligheid en Activiteiten. Deze avond stelt Speelplan (www.speelplan.nl) zich voor. Deze organisatie zal de speeltuin gaan ontwerpen met de input van de mensen van de werkgroepen. De top 5 van thema’s, toestellen en ergernissen van een speeltuin komen nog eens voorbij. En natuurlijk de speeltuintoestellen die gemaakt zijn door kinderen zelf in maart. Er is definitief gekozen voor een natuurspeeltuin aan de hand van de uitkomsten. En de top 5 toestellen, ergernissen en creaties van de kinderen worden ook meegenomen in het ontwerp.

15 dec ’16 | Starbijeenkomst werkgroepen bewoners

Speelplan heeft deze bijeenkomst de lead om het proces verder te laten zien en bepaalde onderwerpen te bespreken m.b.t. tot het ontwerpen van een speeltuin. Robin Izelaar is contactpersoon voor de vrienden vanuit stichting Boerderij De Hoef, begeleidt het proces samen met Speelplan en verzorgt de communicatie. Robin Izelaar is contactpersoon voor de vrienden vanuit stichting Boerderij De Hoef, begeleidt het proces samen met Speelplan en verzorgt de communicatie.

25 jan ’17 | Werkgroepen aan de slag met ontwerp en kwaliteit

De werkgroepen gaan aan de slag met opdrachten van Speelplan. Robin Izelaar begeleidt de werkgroep kwaliteit(de werkgroepen zijn voor nu bij elkaar gevoegd) en ondersteund de werkgroep ontwerp waar nodig. Daarnaast krijgen de bewoners een workshop inclusief spelen van Speeltuinbende (www.speeltuinbende.nl). De speeltuin wil graag toegankelijk zijn voor alle kinderen. We willen dat iedereen zich welkom voelt in de speeltuin. Werkgroep ontwerp gaan aan de slag met het ontwerp en kwaliteit gaat aan de slag met het speeltuinplan (beheer/kwaliteitsplan) om een goede basis te leggen voor het (toekomstig)beheer van de speeltuin.

10 mrt ’17 | Presentatie van de werkgroepen

De werkgroepen ontwerp en kwaliteit zijn zelfstandig aan de slag geweest met de opdrachten van Speelplan en het speeltuinplan. Het HART van de speeltuin wordt gepresenteerd door de werkgroep kwaliteit. Door de groep zijn de belangrijkste kernwaardes voor de speeltuin opgesteld. Daarnaast is door de groep een facebook-pagina opgezet (www.facebook.com/speeltuinhogeweide). De werkgroep ontwerp heeft ook echt heel hard gewerkt aan een presentatie. Een powerpoint met een voorstel programma van eisen en wensen voor het ontwerp van de speeltuin. Daar konden alle aanwezigen ook nog reacties en aanvullingen op geven. Zo heeft Speelplan nu een enorme lijst met eisen en wensen uit de buurt. Zij gaan nu aan de slag om een eerste voorlopig ontwerp te maken. Spannend!

Wk 14: Presentatie voorlopig ontwerp aan de werkgroepen op vrijdag 7 april

Wk 15-17: Terugkoppeling voorlopig ontwerp aan de Gemeente Utrecht op zaterdag 20 april

Wk 20: Terugkoppeling ontwerp aan de buurtbewoners op zaterdag 20 mei

Wk 43: Oprichting stichting natuurspeeltuin De Hoef. Gunningproces en aanbesteding aannemers voor realisatie van de speeltuin. Elly Stoffels neemt coördinatie werkgroepen over van Robin Izelaar. Elly heeft aangegeven graag, samen met het nieuwe bestuur het beheer van de speeltuin op zich te willen nemen. Elly is te bereiken via mobiel: 06-21856621 en e-mail ellystoffels@hotmail.nl.

Wk 44-46: Aanvraag budget 2018 voor beheer speeltuin en aanvraag budget voor realisatie aanleg speeltuin en inrichting speeltuingebouw bij Gemeente Utrecht

Wk 47-51: Bespreking offertes nieuwbouw speeltuingebouw en bijeenkomst buurtbewoners voor bespreking stand van zaken